bezsmartniatpolk.com
Примерно уведомително писмо до местната администрация за провеждане на шествие „Безсмъртен полк“
До Г-н/Г-жа …………………………….. Кмет на община/град/село УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Относно: Провеждане на шествие „Безсмъртен полк…