bezsmartniatpolk.com
Устав
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ “БЕЗСМЪРТНИЯТ ПОЛК” Статут Чл. 1. (1) Фондация за осъществяване на дейност в обществена полза “Безсмъртният полк” /Фондацията/ е неправителствена, нерелигиозна, нетъргов…