bezsmartniatpolk.com
Атанас и Мария Криворови
Разказва Камен Криворов. Баща ми Атанас Делов Криворов роден на 21.01.1923 год. в с. Смилец, обл. Пазарджик. Член на РМС от 1941 год., партизанин от 14.09.1943 год. в отряд „Г. Бенковски”, 1-ва Пол…