bezsmartniatpolk.com
Александър Георгиев Дончев (Пешо)
Разказва Светлана Иванова. Александър Георгиев Дончев (Пешо), о.з. полковник, е роден 09.04.1923 г. в Мало Конаре. Почина през 1993 г. От 1940-та до 1943-та е свързан с РМС – събира съмишлен…