bezsmartniatpolk.com
Танка Георгиева Кършанова
Разказва Марин Абрашев. Моята прабаба Танка Георгиева Кършанова (1905-1987) е била член на РМС. Основала е организация, под прикритието на религиозен клуб, за подпомагане на партизанското движение …