bezsmartniatpolk.com
Фелдфебел Петър Върбанов Босилков
Разказва синът му Петър Босилков. Фелдфебел Петър Върбанов Босилков е роден в с. Койнаре, окръг Врачански (сега Плевенски), на 21 април 1920 год. Загива със смъртта на Героите на 4 ноември 1944 год…