bezsmartniatpolk.com
Александър Киров Симеонов
Роден в Дондуково, Монтанско. Политзатворник. Самоубива се в затвора на 23 февруари 1944 г.