bezpiecznik.org
„Czarne wdowy”, czyli o kobietach-terrorystkach
Terroryzm to zjawisko, które ciągle ewoluuje. Pojawiają się jego nowe formy, nowe metody, które pomagają terrorystom w coraz bardziej efektywny sposób osiągać cele. Jedną z nich jest angażowanie ko…