bezpiecznik.org
Prywatyzacja konfliktów zbrojnych — rola prywatnych przedsiębiorstw wojskowych
W ostatnich latach coraz częściej dochodzi do zjawiska nazywanego prywatyzacją wojny, czyli udziału prywatnych firm w rozmaitych konfliktach. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe od początku la…