bezpiecznik.org
Konflikt grecko-macedoński — spór (nie tylko) o nazwę
Kiedy w 1991 roku z rozpadającej się Jugosławii wyłoniła się niepodległa Republika Macedonii, natychmiast rozgorzał konflikt pomiędzy nowo powstałym państwem a Grecją. Główny element konfliktu stan…