bezpiecznik.org
Konflikt ukraińsko-rosyjski. Wywiad z doktorem Leszkiem Sykulskim
Czy Polacy powinni obawiać się Federacji Rosyjskiej? Jaka jest rosyjska strategia? Czy sankcje są w stanie powstrzymać agresywną politykę Kremla? Czy Polska powinna angażować się w konflikt ukraińs…