bezpiecznik.org
Kiedy państwo zabija. Kara śmierci na świecie
Powieszenie, rozstrzelanie, śmiertelny zastrzyk, porażenie prądem na krześle elektrycznym, zagazowanie, ścięcie, ukamienowanie. Tymi metodami karę śmierci do dziś wykonuje się w 23 krajach, mimo że…