bezpiecznik.org
Wojna a technologie
Rozwój technologiczny jest ściśle powiązany z wojną. Dziś prawdopodobnie jesteśmy świadkami rewolucji w sprawach wojskowych.