bezpiecznik.org
Linki Bezpiecznika V
Tym razem przeniesiemy się do cyberprzestrzeni, Centralnej Agencji Wywiadowczej oraz zaproponujemy kilka ciekawych materiałów na temat współczesnych konfliktów zbrojnych.