bezhashvilianna.wordpress.com
ჩემი ცხოვრება უჩემოდ
რამდენი სიკვდილი გამოვიარე. საკუთარსაც თუ გამოვივლიდი- არ მეგონა. ყოფილხართ ისე ცუდად, რომ ოდნავადაც კი არ შეგპარვიათ ეჭვი იმაში, რომ ვერ გადარჩებოდით? გითხოვიათ ღმერთისთვის, ღმერთო, ჩამოდი და მიშვ…