bewonersplatformovervecht.nl
NRU wordt vertraagd
Bewoners en belanghebbenden konden tot 1 maart reageren op het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage voor de aanpassing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). DROOM heeft dat gedaan. Op de NRU staat het verkeer regelmatig vast. De verkeerspleinen Robert Kochplein, Henri Dunantplein en Gandhiplein worden aangepast om het verkeer beter te laten doorstromen. Daarnaast moet de leefbaarheid