bewonersplatformovervecht.nl
Bewoners Samen voor Overecht
Actieve bewoners zagen in 1997 dat het niet goed ging met de plannen voor Overvecht. Dit was het begin van het Bewonersplatform Overvecht. Het Bewonersplatform praat nu al meer dan 20 jaar mee over verschillende thema’s en er zijn resultaten geboekt. Voorbeelden zijn: een andere toewijzing van sociale huurwoningen om meer krachtige mensen naar de wijk