bewonersplatformovervecht.nl
30 km straten voor een veiliger Overvecht
In Overvecht zijn de straten breed, rijden auto’s te hard en er gebeuren ongelukken, soms met ernstige gevolgen. Bewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Bij een botsing met 50 km per uur overlijdt de helft van de voetgangers. Bij een botsing met 30 km per uur is dat nog geen 10%. De gemeente moet