beteldumbraveni.com
Începe un nou an la Seminarul Biblic Penticostal din Suceava
Sursa: suceavaevanghelica.wordpress.com