beteldumbraveni.com
Grupul de misiune „Misionând Generaţia de Mâine” „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15) Dumnezeu ne-a chemat să Îl slujim cu p…