betaportal.icgc.cat
Visualitzador de canvis urbanístics - BETA PORTAL ICGC
El visualitzador de canvis urbanístics es l'eina de detecció de canvis i determinació del moment en què s’han produït, sobre la cartografia oficial (ICGC).