betaportal.icgc.cat
Per què cal tenir el navegador actualitzat? - BETA PORTAL ICGC
Cal tenir el navegador actualitzat a l'hora d'utilitzar eines web com Instamaps, en podem utilitzar versions portables que no requereixen instal·lació