betania-tm.ro
Rugăciune și misiune într-o localitate învecinată
Miercuri – rugăciune și misiune într-o localitate învecinată – Fapte 8:1-13. Mandatul Domnului pentru ucenici a fost acesta: „Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la…