beta.agrion.co
Mùa đông ăn gi ở đâu - Ngày mai em về...
Ngày mai em về tiếp sò lụa đỏ. Khách oder mai em giao ạ. Sò lụa đỏ thiên nhiên, rất ngọt và ít cát hoặc ko cát. Ăn ghiền luôn nhé cả nhà 70k/kg (em giao từ 2kg) 65k/kg em giao từ 3kg Thương mời cả nhà...