bestplace0nway.wordpress.com
הערבים ממשיכים להחרים יריבים ישראלים בספורט
​עבדול רחמן אלקוד מערב הסעודית, לא התייצב לקרב טיי קוון דו עד משקל של 51 ק"ג מול הישראלי קדם נזר בתחרות בלטבייה. כתוצאה מאי הופעת היריב הסעודי , קדם נזר עלה לגמר אולם נוצח על…