bestplace0nway.wordpress.com
הערבים הישראלים הבינו שהמפלגות הערביות לא מייצגות אותם
69 % מהערבים הישראלים חושבים שאי ההשתתפות של נציגי המפלגה הערבית המשותפת בלווית פרס הייתה טעות ורק 18% מהערבים הישראלים גיבו אותה. מי מחברי הכנסת הערבים מייצג נכונה את …