bestplace0nway.wordpress.com
המתונים והחברתיים הם האויב הפלסטיני
זה לא סוד שהמליציות הצבאיות הפלסטיניות שמו למטרה דמויות מפתח א פוליטיות מתונות . לפני כמה שנים זה היה מקים התיאטרון , גוליאנו מר חמיס, שאיגד פעילויות ויצר תרבות שאינה של שנאה . הוא נרצח ביריו…