bestgiare.com
Odd là gì? Even là gì? Sự khác nhau giữa Odd và Even trong tiếng Anh
Định nghĩa Odd là gì? Even là gì? Giữa Odd và Even có những điểm gì khác biệt? Những cụm từ đi kèm với odd có nghĩa là gì? Xem ngay...