besnikpula.wordpress.com
Biografi e shkurtër profesionale
Besnik Pula ka doktoruar në sociologji në University of Michigan, SHBA, me specializim sociologjinë historike dhe krahasuese, me fokus në lëvizjet shoqërore, ekonominë politike dhe proceset zhvilli…