bertmoormann.blog
Nu gaat het eens wel over de euro’s!
Graag schrijf ik verhalen over de belevenissen bij Domesta. Vandaag gaat het over de euro’s. Euro’s die vast zitten in onze huizen. Dat houden we graag zo! Naast de volkshuisvestelijke …