bertanarpak.com
BİLİNMEYEN FİLOZOF Bölüm -3-
Yardım Yardım konusu, Rand felsefesinin yumuşak karnı olarak görülür. Kendi çıkarını düşünen bir insanın , diğer insanlara yardım konusunda isteksiz olacağı, hatta hiç yardım etmeyeceği düşünülmekt…