bersains.wordpress.com
Teknik Penginderaan Kompresif: Prinsip dan Aplikasinya
Teknologi dijital masa kini memberi banyak sekali imbas dan kemudahan bagi umat manusia. Imbas yang dimaksud di antaranya adalah bergesernya alat/media untuk menikmati produk dijital serta berbagai…