bernardumali.wordpress.com
February 1, Pag-ibig sa loob ng isang Buwan
Mahirap pangatawanan ang pag-ibig, gaya ng 29 na araw ng Pebrero na minsan lang sa apat na taon. Gaya ng blog na ito na susubukang sumulat ng 29 na iba’t-ibang akda na may paksa tungkol sa Pa…