bernardumali.wordpress.com
Patrick Mitzel
nakailang tulog at gising nakailang panaginip na rin subalit ‘di pa rin tumitila ang ulan bihag ako ng aking kama kung kailan kailangan ng kasama ang tikatik ng ulan at ang kulog ay nagpapahi…