bernardumali.wordpress.com
titser, titser, ano pong sagot?
may mga bagay na hindi naman tinuro kaya hindi ka handa sakaling malagay ka sa sitwasyon. dito lumilitaw ang iyong pagkatao, kung paano ka magrereact, kung ano ang gagawin mo. halimbawa pag nalasin…