bernardumali.wordpress.com
draft
isang bote para sa mga nagmahal nang may sabit tunay na love bawal na kilig dahil nga taken at hindi makapag commit. isang bote para sa pantasya na malapit sa katotohanan nahahawakan, nararamdaman …