bernardumali.wordpress.com
Hotel Lobby
Hindi katulad ng ibang hotel, iba ang lobby nito. Mabango, maaliwalas, malaki at mamahalin ang ilaw. Ngayon lang ako nakapasok sa ganito kalaking hotel. Mas lalong nagmumukhang maluwang ito dahil k…