bernardumali.wordpress.com
Ang Sabi ng Puso
Hindi ako naniniwalang may isang itinadhana para sa atin. Bullshit yun. Sa t’wing makakakita ako ng foreigner naiisip ko, ano yun, majority ng itinadhana magkakalahi? ‘Pag Pinoy ka mal…