bernardumali.wordpress.com
Balut
Kadaraan lang ng magbabalut, ganitong oras, past 12 midnight – Makati. Worth writing? Yes. Dahil minsan na lang ‘to, at anytime soon, magiging history na rin ang paglalako ng balut. Mar…