bernardumali.wordpress.com
Lucky Fifth
Hindi ko talent ang hiningi ng blogger na ito kaya humingi ako ng tulong sa iba. Ito ang kanyang email mula kay Khanto Saberola ng Kwatro Khanto New Header po ang aking kahilingan para sa Lucky 7. …