bernardumali.wordpress.com
2011 Saranggola Blog Awards
“Paliparin ang isip, abutin ang langit; bigkisin ang mga salita’t pakawalan sa hangin gaya ng Saranggola!” Para sa taong ito, narito ang patakaran at paraan ng pagsali sa Saranggola Blog Awards Yea…