bernardumali.wordpress.com
Ang Mundo
Ang mundo ay hindi pisikal. Hindi ito tungkol sa mga gusali, hindi rin sa mga pasyalan, lalong hindi ito tungkol sa pulitika at hindi sa mga artista. Ang mundo ay hindi rin tungkol sa mga samahan a…