bernardumali.wordpress.com
Last Summer
Gumising tayo ng maaga, sinimulan natin sa isang mainit na kape matapos ay binaybay ang tabi ng dagat nang makalanghap ng sariwang hangin. Sabi mo, gusto mong bumati dahil maganda ang araw At para …