bernardumali.wordpress.com
5 Years na Tayo! – Blog Anniversary
Thank You! Ito ang kabuuan ng entry na ito. Isang MALAKING SALAMAT sa lahat ng nakibasa, naging kaibigan at nakiisa. Inaanyayahan ko kayo ulit na maging bahagi sa munting patimpalak para sa aking i…