bernardumali.wordpress.com
Isisi mo sa El Nino o kay Mia at August
Ngayong hatinggabi, magdadahilan ako’t iinumin ang nag-iisang lata ng malamig na san mig sa ref. Matapos ay magbababad sa tubig, bubuksan ang shower at hahayaang gumapang ang tubig sa balat k…