bernardumali.wordpress.com
Scrapbook
Last few pages. Konti na lang at matatapos na ring ang scrapbook na ‘to. Iniisip ko nga kung anong pwedeng ilagay. Binalikan ko mula sa simula. Syempre napapangiti ako. Growing up photos, obsession…