bernardumali.wordpress.com
New Year’s Tweets
Malapit na ang Chinese New Year ay wala pa rin akong new years resolution or new years wish. Atleast hindi pa ko late. Last year sabi ko: Sa susunod na taon ay kailangang may sasakyan na rin ako, …