bernardumali.wordpress.com
Kapag ako ang naging Pangulo
Kapag ako ang naging pangulo BRANDING. Syempre dapat may branding ang Pilipinas May identity. Pag sinabing Pilipino dapat maiisip nila na ito yung lahi ng mayayabang. Lahi na cool, masaya, confide…