bernardumali.wordpress.com
Sayang
Nakapila papasok ng langit, hindi makilala ni San Pedro ang isang babaeng umaasang makasama sa libro ng buhay. Ineng, kanina pa kita pinagmamasdan, pero hindi kita mamukhaan. Sino ka ba? Betty po?…