bernardumali.wordpress.com
Kung Ikaw ang Iniwan
Noong bata pa tayo, kasabay ng pagpapahele sa atin ay ang pagkukwento ng mga fairy tales. Salamat kay Cinderella! Masarap makinig sa mga love stories, lumaki tayong pinakilala na makapangyarihan a…